In English

Energieffektiv slutning av blekeriet på Värö bruk. Process integration aspects of the closed bleach plant at Värö bruk.

Dan Bäckström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996. 23 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek