In English

Aufbau und Erprobung einer Apparatur zur Messung isothermer Phasengleichgewichte binärer reaktiver Stoffsysteme

Johan Arvidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995. 71 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123028

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek