In English

Heat transfer by falling film desorption of LiBr/H2O-solution at high heat fluxes - An experimental study

Torsten Nagrodzki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123024

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek