In English

Energikonsekvenserna vid införande av modern industning anpassad för svartlutsförgasning på iggesunds bruk

Andreas Friborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995. 33 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek