In English

Möjligheter till integration av värmepumpar i industrin - tillämpning av utvecklad teori

Peter Nordstrand ; Jukka Suhtala
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995. 119 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek