In English

Utredning om möjligheterna till utökning av nyttiggjort spillvärme på Shell Raffinaderi AB

David Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994. 66 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123019

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek