In English

Experimentell bestämning av viskositet för vattenlösningar av LiBr, ZnCl2

Anne Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123018

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek