In English

Flow boiling heat transfer in a horizontal tube: measurements, evaluation and comparison of HCFC22, HCFC142b, CFC12 and the mixture HCFC22/HCFC142b

Cyril Thébault
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek