In English

Pinch analysis of a nylon 6 factory - Daugavpils state enterprise of chemical fibre

Sofia Pettersson ; Christina Simonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994. 38 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123015

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek