In English

Ekonomisk optimering av driftsbetingelserna vid en CFB-panna med hänsyn tagen till emissioner

Anders Hägg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994. 28 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek