In English

Comparison between various calculation methods for energy use in complex processing plants

Sofia Nelander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 66 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122993

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek