In English

Influence of Oil on the Heat Transfer in a Single Evaporator Tube

Andreas Hoppe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 65 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Institutioner

Institutionen för värmeteknik och maskinlära ( -2002)

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.