In English

Influence of Oil on the Heat Transfer in a Single Evaporator Tube

Andreas Hoppe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 65 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek