In English

Performance Comparison of Micro-Finned Evaporator Tubes

Christophe Furlan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122986

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek