In English

Maximum District Heating Recovery in a Biomass Integrated Gasification/Combined Cycle Plant (BIG/CC)

Christophe Combre
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 42 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122982

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek