In English

Establishing the covariation between temperature level, throughput and heat load by simulation in a SynSat Plant

Yiquan Cao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122977

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek