In English

Modellering av Idbäckens kraftvärmeverk i programmet PROSIM, med avsikt att passa ett konditionsövervakningssystem

Linda Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 31 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek