In English

Influence of Some Important Design Parameters on the Performance of a Compression-Absorption Heat Pump Working with an Ammonia-Water Mixture

Hélène Jamet
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 69 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek