In English

Risk indices for the estimation of uncertainty in wind power predicitions based on ensembles of numerical weather predictions

Erik Holmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 98 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122935

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek