In English

Product development of active acoustic measuring equipment

Lars Persson ; Christian Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122933

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek