In English

Maintenance optimization in stochastic multicomponent systems: A dynamic programming approach

Emil Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 42 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122917

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek