In English

Implementing DFSS into existing procedures - learning from FMEA usage

Maria Edén ; Anita Lazar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:022, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek