In English

Analys och utvärdering av förutsättningar för Agam VLHC Dehumidifier i Sverige - avseende ekonomi, användarvänlighet och hållbar utveckling

Rickard Johansson ; Kim Lundblad ; David Bäckman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek