In English

Utveckling av konceptverktyg i CATIA V5 för tillämpningar inom tågindustrin

Development of concept tool in CATIA V5 for rail vehicle applications

Joakim Hallberg ; Niclas Zetterdahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122880

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek