In English

Produktutveckling av dryckesförvaring i Volvo FH lastbilar

Product Development of Beverage Holders in Volvo FH trucks

Gustav Andtbacka ; Mattias Dotevall ; Niklas Dyverfors ; Elin Sibgård ; Sofia Wallsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-16.

CPL ID: 122873

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek