In English

On turnarounds - A service development investigation from a consultancy firm perspective

Erik Jakubowski ; Julius Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122871

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek