In English

A Concept Study of Electrical Wheel Motors for the Front Axle of a Semi Truck Tractor

Per Landfors ; Filip Unfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122868

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek