In English

Alpine ski touring for everyone - Development of a product for ski touring with alpine ski bindings

Jakob Edholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122867

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek