In English

Tillbehörsfäste för truckar - Produktutveckling

Mounting rack for trucks - Product development

Magnus Ahlfors ; Jonas Björkman ; Lars Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-15.

CPL ID: 122853

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek