In English

Myntfri betalning - Produktutveckling av ett elektroniskt betalsystem

Coin-less payment - Product development for an electronic payment system

Michael Dundee ; Oskar Lindh ; Johan Netzler ; Hannah-Klara Pershed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-15.

CPL ID: 122851

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek