In English

Andra generationens tvättmaskin

Second-generation washing machine

David Andersson ; Johan Granström ; Ida Hansson ; Viktor Sandberg ; Henrik Thorsén ; John Törnblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-15.

CPL ID: 122845

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek