In English

Produktutveckling av elektroniska passersystem - med avseende att skapa en produktfamilj och framtida tillämpningar

Product development for electronic access control system - with the goal of creating a product line and future applications

Mathias Borglin ; Christian Bremer ; Erik Ohlson ; Niklas Olsson ; Maria Persson ; Patrik Sannes
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-15.

CPL ID: 122844

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek