In English

Produktutveckling av klädvårdskåp - Med förskolemiljön i fokus

Product development for clothing care wardrobe - with focus on a preschool environment

Maria Arvidsson ; Sophie Kanerva ; Nadja Lejon ; Karin Ljungberg ; Marika Olsson ; Maria Widing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-15.

CPL ID: 122843

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek