In English

Desinficering av sjukvårdstelefoner - utveckling av en produkt som kombinerar laddning och desinficering med hjälp av ultraviolett strålning

Hospital phone disinfectant - development of a product that combines charging and disinfecting through UV-radiation

Kristoffer Borre ; Ida Karlsson ; Richard Larsson ; Josefin Sohl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-15.

CPL ID: 122842

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek