In English

Viktreducering av cykelhållare - för dragkroksmontering på bil

Reduced weight of bike carrier - for towbar mounting on cars

Ellen Hultman ; Linnea Jading ; Erica Lindgren ; Rasmus Lindström ; Alexander Littorin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-15.

CPL ID: 122841

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek