In English

Decision support system for warfarin therapy management using bayesian networks

Kaveh Bastani ; Barbaros Yet
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2020:039, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122782

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek