In English

Prestationsmått mot en ökad lageromsättningshastighet

Performance indicators supporting inventory turns

Blagoj Veljanovski ; Jonathan Wickman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:035, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122781

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek