In English

Virtual manufacturing - metodframtagning för kalibrering av robotcell

Virtual manufacturing - method development for calibration of robotic cell

Karin Dahr ; Patrik Gustafsson Skoglund ; Malin Ivarsson ; Wilhelm Wramsby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-14.

CPL ID: 122768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek