In English

Keyword Extraction using Machine Learning

Martin C Johansson ; Pontus M Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Keyword extraction, Unsupervised state-of-the-art algorithms, machine-learning, keyword features, keyword candidates, Natural language processing methods, Noun Phrase-Chunking, keyword, master thesis, keyword qualityPublikationen registrerades 2010-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122767

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek