In English

Virtuell Representation av LEGO-fabriken för simulering och emulering

Virtual Representation of the Lego factory for simulation and emulation

Carl Magnus Carlred ; Daniel Chéramy ; Sebastian Danielsson ; Henrik Ericsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-14.

CPL ID: 122765

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek