In English

Förutse prestandan hos nyanskaffade produktionsresurser

Predicting performance for newly purchased production resources

Jacob Heimersson ; Rickard Segerdahl ; Richard Thorsson ; Charlie Yao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-14.

CPL ID: 122764

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek