In English

Information systems for long cycle time assembly

Jonas Degerman ; Svante Lindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek