In English

Verktyg för lean produktutveckling

Tools for lean product development

Hedvik Aspenberg ; Victor Hagman ; Robin Karlsson ; Patrik Nord
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-14.

CPL ID: 122761

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek