In English

Tjänster för ett hållbart bilsamhälle

Services for a sustainable car society

Jonathan Andersson ; Erik Axelsson ; Ronja Ek ; Caroline Selander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-14.

CPL ID: 122758

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek