In English

Produktutvecklingseffektivisering

Product Development Efficiency

Eric Björklund ; Igor Djokovic ; Johan Ekbäck ; Hanna Ekstrand ; Emil Tisell ; David Wickström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-14.

CPL ID: 122757

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek