In English

Cykeln som ersättare av bilen - ett användarperspektiv

The bicycle as a replacement for the car - a user perspective

Robin Bengtsson ; Johanna Lundqvist ; Idamaria Persson ; Yazdi Pooyan Seddighzaden
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-14.

CPL ID: 122756

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek