In English

Design and Evaluation of Future Production System Configurations - Providing decision-support using Discrete Event Simulation

David Alin ; Andreas Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122752

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek