In English

Optimizing wind farm layout - more bang for the buck using mixed integer linear programming

Patrik Fagerfjäll
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 95 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122746

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek