In English

A global distribution strategy for 2013 with focus on Asia

Daniel Brännberg ; Herman Eriksson ; Johan Nordlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:028, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122664

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek