In English

Optimal energihushållning i en fastighet

Karin Andersson ; Joi Elebo ; Sanna Jonsson ; Maria Nordborg ; Ömer Tegeltija ; Ömer Yasar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 110 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Detta projekt syftar till att ta fram underlag för att automatisera och optimera värmeförsörjningen i en befintlig bostadsrättsfastighet på Walleriusgatan i Göteborg med hjälp av flera väderparametrar, fastighetens specifikationer samt den inre verksamheten. Optimeringen består i att så lite energi som möjligt ska användas i uppvärmningen, utan att ge avkall på den önskade inomhustemperaturen. Regleringen styrs idag manuellt. Uppgiften består i att utveckla en modell som automatiskt styr framledningstemperaturen till radiatorsystemet. Indata till denna modell fås bland annat ifrån en väderstation som är uppmonterad på taket. Fastighetens värmeeffektbehov har tagits fram på två sätt, dels med teoretiska beräkningar och dels med simuleringsprogrammet Ecotect. Dessutom har olika väderparametrars påverkan studerats. Resultaten visar att utomhustemperaturen är den parameter som ger den enskilt största påverkan på effektbehovet, följt av solen och därefter vinden. Till sist har ett reglersystem utvecklats som kombinerar framkoppling med avseende på det yttre klimatet via en regulator och återkoppling av inomhustemperaturen via en PI-regulator. Reglersystemet ligger till grund för den framtida realiseringen av fastighetens automatiska styrsystem som ska reglera den tillförda effekten i realtid utifrån väderstationens mätningar. Resultatet av detta arbete kan innebära att energi sparas om det implementeras i fler fastigheter eftersom det gör att övertemperaturer, som förbrukar onödig energi, kan undvikas. Den viktigaste avgränsning som gjorts är att styrningen när det finns ett kylbehov inte har studerats.Publikationen registrerades 2010-06-09.

CPL ID: 122538

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek