In English

Mobile Water Plant - the development of a visual identity, packaging of components, interface design and the development of a distribution system

Daniel Ekfjorden ; Arash Ohadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 122534

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek